Mens van God. God van mensen: Leuvense theologen in gesprek met kardinaal Godfried Danneels

Mens van God. God van mensen: Leuvense theologen in gesprek met kardinaal Godfried Danneels

13,00

25,00

Kardinaal Danneels staat dit jaar als aartsbisschop van Mechelen-Brussel een kwart eeuw aan het hoofd van de Belgische kerk. Een goede gelegenheid voor een huldeboek, zo vonden de professoren van de Leuvense faculteit Godgeleerdheid. Des te meer gezien Godfried Danneels vroeger aan diezelfde faculteit als collega doceerde. Hun boek onderscheidt zich van andere huldeblijken door de bedachtzame keuze van onderwerp en uitwerking. Dit 'feestschrift' bestaat niet uit losse bijdragen die slechts toevallig bijeen zijn gebracht. De Leuvense theologen opteerden integendeel voor een bundel waarvan de artikels een mooie krans vormen rond een centraal thema dat bovendien interessant geacht mocht worden voor benadering vanuit de verschillende deeldisciplines van de actuele theologie.
Ze zijn wonderwel in hun opzet geslaagd door te focussen op de thematiek van de relatie van God en mens, volgens christelijk inzicht. Kort geformuleerd: Gods 'menslievendheid'. Een ideaal thema overigens om de jubilerende kardinaal te eren. Deze koos immers in 1978 als bisschopsspreuk 'de goedheid en mensenliefde van God is verschenen' - een citaat uit Paulus' brief aan Titus (3,4). Een tekst en een thema dus die in dit boek vanuit de verschillende deeldisciplines van de theologie onder ogen worden genomen, met vele verrassende inzichten voor gevolg. Op bepaalde momenten ontstaat er zelfs een virtuele dialoog met inzichten die de kardinaal bijzonder dierbaar zijn en die hij met gloed sinds jaren als bisschop verdedigt.

Reviews

Vaak bekeken boeken

TERUG NAAR BOVEN