Het klimaatboek

Het klimaatboek

8,00

19,00

Met Al Gore's An Inconvenient Truth is het klimaatthema op de voorgrond van de politieke agenda gezet. Eindelijk! Klimaatwetenschappers luiden al ettelijke jaren de alarmbel. Als we voortdoen zoals we bezig zijn, varen we recht op een noodlottige ontknoping af. Dat besef groeit bij ruime lagen van de bevolking. Dat is goed maar op zich onvoldoende. De tijd is rijp om de grote sprong voorwaarts te wagen: van weten naar handelen. De ,sense of urgency dwingt ons na te denken over 'radicale' maar tegelijk realistische oplossingen.
In dit boek bieden Keytsman en Jones eerst een wetenschappelijk overzicht van de stand van zaken omtrent de klimaaterisis. Vervolgens bepleiten ze concrete maatregelen én een voorstel tot beleidsplan. Sectoren zoals energievoorziening, ondernemen, wonen en mobiliteit komen aan bod. Het gaat hier niet over een serie losse flodders maar over een integrale visie op een ecologische economic. De voorgestelde oplossingen zijn sociaal rechtvaardig. Want de vereiste ecologische omslag is een positief verhaal met nieuwe kansen voor werkgelegenheid en echte levenskwaliteit.

Reviews

Vaak bekeken boeken

TERUG NAAR BOVEN