De onderneming is van ons allemaal

De onderneming is van ons allemaal

13,00

25,00

In april 2015 organiseert het ACV een congres rond het thema van werknemersinspraak in het beleid van ondernemingen/organisaties. We zijn van mening dat we naar aanleiding van dit congres ook vanuit de wetenschap nuttige bijdragen kunnen leveren tot de discussie over dit zeggenschapsthema. Een aantal wetenschappers uit binnen- en buitenland formuleren hun visie en mening.
Het boek bestaat uit drie delen. In een eerste deel wordt een historisch en actuele stand van zaken gegeven van werk nemers participatie in België. Het tweede deel geeft een zicht op het ondernemingsmodel van de toekomst en formuleert een kritiek tegenover het momenteel heersende model van winstmaximalisatie voor aandeelhouders. Er wordt gepleit voor een bestuursmodel dat meer kijkt naar de duurzame lange-termijn, dan naar het snelle financiële gewin. Er wordt aangegeven dat de onderneming van ons allemaal is en daarom een beter democratisch bestuur verdient. De Rijnlandse traditie moet hersteld worden ten opzichte van de groeiende Angelsaksische invloed en financialisering. Het derde deel reikt enkele instrumenten aan en bespreekt mogelijke pistes voor de vernieuwing van de werknemers inspraak in België. Vormen van directe inspraak, een specifieke aanpak voor KMOs
en multinationals, een werknemers vertegenwoording in raden van bestuur en de coöperatie als alternatief komen als instrumenten van vernieuwing aan bod. Ecologische transitie, bedrijfsinnovatie en diversiteit worden aangekaart als nieuwe doelstellingen.

Reviews

Vaak bekeken boeken

TERUG NAAR BOVEN