Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek

Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek

12,00

24,00

Wat is de rol van wetenschap en techniek in onze hedendaagse samenleving? Deze vraag loopt als een rode draad doorheen de verschillende bijdragen van dit boek. Steeds sterker groeit het besef dat kennisverwerving en de toepassing ervan geen neutrale activiteiten zijn: wetenschap en techniek brengen onvermijdelijk 'neveneffecten' met zich mee. Tegelijkertijd ontstaan volkomen nieuwsoortige ethische problemen die rechtstreeks samenhangen met bepaalde ontwikkelingen in de wetenschap en de daaruit voortvloeiende toepassingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de problematiek van genetische manipulatie. De verrassende invalshoeken van de verschillende auteurs bieden ons mogelijke antwoorden op de vraag welke wetenschap en welke technologie we in de toekomst nodig hebben.

Reviews

Vaak bekeken boeken

TERUG NAAR BOVEN