Een wereld van religies

Een wereld van religies

17,00

28,00

Over het jodendom, boeddhisme, christendom, islam, jaïnisme,... Met gedetailleerde aantekeningen bij heilige teksten, religieuze kunstvoorwerpen, schilderijen en architectuur
In dit boek worden 's werelds belangrijkste godsdiensten uiteengezet aan de hand van gedetailleerde aantekeningen bij heilige teksten, religieuze kunstvoorwerpen, schilderijen en architectuur.
U leert van iedere godsdienst de centrale figuren en hun leer kennen en u krijgt een volledig beeld van elke godsdienst via een analyse en toelichting van de belangrijkste leer en gebeurtenissen.
U komt meer te weten over de gelijkenissen en verschillen tussen de geloofsovertuigingen uit de Oudheid en de hedendaagse godsdiensten. De geloofsovertuigingen en leer, het leven van de stichters, de principes en gebruiken van elke godsdienst komen uitgebreid aan bod.
Tenslotte krijgt u inzicht in de overtuigingen achter ieder geloof. De spritiualiteit en de betekenis van de verschillende manieren van vereren worden met symbolische beelden en afbeeldingen toegelicht.
De Nederlandse editie van dit boek werd geadviseerd door Prof.Adelbert Denaux (KU Leuven)

Reviews

Vaak bekeken boeken

TERUG NAAR BOVEN